Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
 • Bồi thường Nhà nước (Tư Pháp)
 • Cán bộ, công chức, viên chức (Nội Vụ)
 • Cấp bản sao và trích lục (Tư pháp)
 • Chứng thực (Tư Pháp)
 • Công thương (Công Thương)
 • Công ty cổ phần Cấp nước
 • Công ty Điện lực Cà Mau
 • Đăng ký Giao dịch đảm bảo
 • Đất đai (TNMT)
 • Đường bộ (GTVT)
 • Đường thủy nội địa (GTVT)
 • Giám định Y khoa
 • Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT)
 • Hoạt động xây dựng (Xây dựng)
 • Hòa giải cơ sở (Tư pháp)
 • Hộ tịch (Tư pháp)
 • Karaoke, Vũ trường (VH, TT&DL)
 • Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động (LĐTBXH)
 • Lâm nghiệp (NN&PTNT)
 • Liên thông Ngoài Danh mục
 • LIÊN THÔNG NGOÀI DANH MỤC (XĂNG DẦU)
 • Lưu thông hàng hóa (Công Thương)
 • Môi trường (TNMT)
 • Người có công (LĐTBXH)
 • Nông nghiệp (NN&PTNT)
 • Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử (TT&TT)
 • Phát triển nông thôn (NN&PTNT)
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
 • Phổ biến Giáo dục, Pháp luật (Tư pháp)
 • Quản lý công sản (Tài chính)
 • Quy hoạch kiến trúc (Xây dựng)
 • Tài nguyên Nước (TNMT)
 • Thành lập và hoạt động của Hộ kinh doanh (KH&ĐT)
 • Thành lập và hoạt động doanh nghiệp xã hội (KH&ĐT)
 • Thành lập và Hoạt động của Hợp tác xã (KH&ĐT)
 • Thi đua, Khen thưởng (Nội vụ)
 • Thủy lợi (NN&PTNT)
 • Thủy sản (NN&PTNT)
 • Tín ngưởng, tôn giáo (Nội vụ)
 • Tổ chức hành chính sự nghiệp (Nội vụ)
 • Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH,TT&DL)
 • Xuất bản, in và Phát hành (TT&TT)
 • TÌM THẤY 371 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  Bố trí ổn định dân cư ngoài huyện, trong tỉnh
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  3
  Bố trí ổn định dân cư trong huyện
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  4
  5
  6
  Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  7
  8
  Cấp bản sao trích lục hộ tịch
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  9
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích
  10
  Cấp điều chỉnh Giấy chứng nhận đủ điều kiện cửa hàng bán lẻ LPG chai
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Thủ tục có hỗ trợ dịch vụ bưu chính công ích

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2020
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2020
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 207
  Thủ tục mức độ 2 2067
  Thủ tục mức độ 3 2204
  Thủ tục mức độ 4 692
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập