Danh sách thủ tục hành chính

Xem chi tiết
Thông tin về dịch vụ hành chính công

LĨNH VỰC
 • An toàn lao động (LĐTBXH)
 • Bảo trợ xã hội (LĐTBXH)
 • Bồi thường Nhà nước
 • Cán bộ, công chức, viên chức
 • Chứng thực
 • Công thương
 • Công ty cổ phần Cấp nước
 • Công ty Điện lực Cà Mau
 • Dân tộc
 • Đất đai
 • Đường thuỷ nội địa
 • Giao dịch bảo đảm
 • Giám định Y khoa
 • Giáo dục nghề nghiệp
 • Giáo dục và Đào tạo
 • Hợp tác xã
 • Kinh doanh
 • Lao động - Tiền lương - Quan hệ lao động (LĐTBXH)
 • Lâm nghiệp
 • Lễ hội
 • Liên thông Ngoài Danh mục (LĐTBXH)
 • Lòng đường - hè phố
 • Lưu thông hàng hoá
 • Môi trường
 • Người có công (LĐTBXH)
 • Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
 • Nội vụ
 • Phát thanh, truyền hình và Thông tin điện tử
 • Phòng, chống tệ nạn xã hội (LĐTBXH)
 • Phổ biến, giáo dục pháp luật
 • Quản lý công sản
 • Tài nguyên nước
 • Thanh tra
 • Thi đua, khen thưởng
 • Thủy sản
 • Tín ngưỡng, tôn giáo
 • Tư pháp
 • Văn hoá cơ sở
 • Văn hoá - Thể thao - Du lịch
 • Xây dựng
 • Xuất bản - In ấn
 • TÌM THẤY 366 THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
  STT
  Tên thủ tục
  Xuất file
  1
  2
  3
  4
  5
  Bổ sung tình hình thân nhân trong hồ sơ liệt sĩ
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  6
  7
  Cấp bản sao từ sổ gốc
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  8
  9
  10
  Cấp đổi giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã
  Mức độ cung cấp dịch vụ công:
  Năm 0
  Tiếp nhận hồ sơ
  Xử lý hồ sơ
  Bổ sung hồ sơ
  Kết thúc hồ sơ

  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN THÁNG 0/2019
  TỈ LỆ XỬ LÝ ĐÚNG HẠN HỒ SƠ/DỰ ÁN NĂM 2019
  SỐ LƯỢT XEM THỦ TỤC
  Thủ tục mức độ 1 206
  Thủ tục mức độ 2 1902
  Thủ tục mức độ 3 1808
  Thủ tục mức độ 4 553
  SỐ LƯỢT TRUY CẬP
  Số người đang truy cập
  Tổng số lượt truy cập